Pages

May 5, 2011

Rukun Negara

RUKUN NEGARA:

- Kepercayaan kepada Tuhan,
- Kesetiaan kepada raja dan negara,
- Keluhuran perlembagaan,
- Kedaulatan undang-undang,
- Kesopanan dan kesusilaan..